Algemene Voorwaarden

 

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het strijkgoed van de klant. Onder strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door Strijkservice Brummen. De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en Strijkservice Brummen dit aanneemt.

 • De was wordt schoon en droog aangeleverd in een wasmand of krat. Bij vlekken of andere gebreken gaat Strijkservice Brummen ervan uit dat de was gewoon gestreken moet worden.
 • Het wasgoed wordt op een vooraf afgesproken moment (datum & tijdstip) aangeleverd en weer opgehaald.
 • Strijkservice Brummen is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van persoonlijke bezittingen c.q. geld. U dient dan ook zelf van te voren uw kleding hierop te controleren.
 • Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het strijkgoed geteld, genoteerd en gecontroleerd.
 • Bij inname van het strijkgoed wordt aan de klant een ontvangstbewijs meegegeven.
 • Strijkservice Brummen geeft uitsluitend het strijkgoed af aan de toonder van het ontvangstbewijs.
 • Het textiel dient voorzien te zijn van strijkadviezen, dan wel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Strijkservice Brummen strijkt volgens die voorschriften en doet dit zeer zorgvuldig. Is naar het oordeel van Strijkservice Brummen onvoldoende bekend hoe aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken.
 • Strijkservice Brummen is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd of verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de kant van Strijkservice Brummen. Mocht Strijkservice Brummen aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de ‘gebruikswaarde’ van het strijkgoed. De maximale vergoeding bedraagt € 50,- per aangeboden mand strijkgoed, per klant.
 • Onder gebruikswaarde wordt in dit geval verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van het strijkgoed. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Strijkservice Brummen niet redelijkerwijs als zodanig behoeven te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.
 • Strijkservice Brummen behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren.
 • Betaling geschiedt uitsluitend contant of via vooraf betaalde overschrijving.